Aktualności


Pielgrzymka 2020

... Informacje o XXIX Pieszej Pielgrzymce diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID 19

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”

Ps 23, 4a

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię”

Mt 11, 28

„(…) lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą”

Iz 40, 31

„Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”

Joz 1, 9

„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci”

Pwt 31, 6