Aktualności


Pielgrzymka 2020

... Informacje o XXIX Pieszej Pielgrzymce diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID 19

Więcej osób w naszym kościele

... Od obecnej niedzieli 17 maja, zgodnie z rozporządzeniem władzy państwowej, w naszym kościele może równocześnie przebywać 120 osób. Jednocześnie przypominamy i prosimy, by do kościoła wchodzić

Prace remontowe przy parafii

... W trosce o dobro naszego kościoła w ostatnich dniach podjęliśmy się pewnych prac, aby zabezpieczyć kluczowe miejsca budynku i zapobiec możliwym dalszym uszkodzeniom. Dlatego kończymy konieczne

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”

Ps 23, 4a

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię”

Mt 11, 28

„(…) lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą”

Iz 40, 31

„Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”

Joz 1, 9

„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci”

Pwt 31, 6