POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do osób odwiedzających stronę internetową www.parafialeszczyny.pl (zwanej dalej „Serwisem”) oraz wysyłających wiadomości za pośrednictwem formularza online dostępnego w Serwisie, poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

2. Administratorem danych osobowych jest Parafia Chrystusa Króla w Bielsku Białej z siedzibą pod adresem: ul. Straconki 12, 43-300 Bielsko-Biała (zwanej dalej Parafia/Administrator).

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Parafię można kontaktować się:
• mailowo, pod adresem parafialeszczyny@gmail.com,
• pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Parafia Chrystusa Króla w Bielsku Białej, ul. Straconki 12, 43-300 Bielsko-Biała.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Wspólnotę w przypadku korzystania z usług świadczonych przez Fundację, w zależności od typu usługi:

• Serwis www.parafialeszcyny.pl: W celu monitorowania ruchu w serwisie oraz gromadzenia statystyk odwiedzin, Wspólnota może gromadzić dane Użytkowników związane z używanym przez nich oprogramowaniem i sprzętem (np. rozdzielczość ekranu, model urządzenia, wersja przeglądarki internetowej itp.), adresem IP. Dane są przetwarzane w sposób automatyczny, z użyciem plików “cookies” oraz skryptów JavaScript. Zgromadzone dane podlegają profilowaniu, jednak nie ma ono wpływu na Użytkowników i nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji. Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów trzecich, świadczących usługi na rzecz i zlecenie Wspólnoty, w szczególności usługi związane z hostingiem oraz monitorowaniem ruchu w Serwisie. Dane związane z użytkowaniem serwisu przetwarzane są nie dłużej niż przez 50 miesięcy od daty wizyty w Serwisie.

• Obsługa zgłoszeń na modlitwę wstawienniczą: W celu zarejestrowania zgłoszenia Uczestnika, potwierdzenia rejestracji i przekazania niezbędnych informacji przed rozpoczęciem modlitwy wstawienniczej Wspólnota może przetwarzać dane podane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, dostarczone pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Na podane w zgłoszeniu adresy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wysyłana jest informacja o ustaleniu daty i godziny spotkania. Podanie danych w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych (oznaczonych jako wymagane) jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej obsługi zgłoszenia. Niepodanie ich lub podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić przyjęcie zgłoszenia. Zabronione jest podawanie danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

• Obsługa zgłoszeń intencji modlitewnych: W celu zarejestrowania wiadomości Parafia może przetwarzać dane podane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, dostarczone pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Podanie danych w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych (oznaczonych jako wymagane) jest niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej obsługi zgłoszenia. Niepodanie ich lub podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić przyjęcie zgłoszenia. Zabronione jest podawanie danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.

5. Dane Uczestnika będą przetwarzane:

• do 50 miesięcy od daty odwiedzin Serwisu, w celach statystycznych;

• do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż 5 lat.

6. Ponieważ przetwarzane przez Parafię dane osobowe należą do szczególnej kategorii danych osobowych (dotyczą przekonań religijnych), każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania danych, którego już dokonaliśmy.

7. Każda osoba, której dane przetwarzamy, może w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących jej praw, tj.:

• prawa do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

• prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do zlecenia nam przekazania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;

• prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Dane osobowe są udostępniane osobom obsługującym stronę internetową oraz księżom posługującym w parafii. Osoby te mają wgląd w dane tylko do czasu zakończenia sprawowania ich funkcji.

9. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów świadczących usługi wobec Administratora, związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, prowadzeniem internetowego systemu zgłoszeń, hostingu oraz monitorowania ruchu w Serwisie.

10. Dane osobowe są przekazywane do podmiotu mającego siedzibę poza EOG. Powierzenie danych odbywa się na mocy aneksów o przetwarzaniu danych oraz klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniających spełnienie przez ten podmiot wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

PLIKI “COOKIES”

11. W Serwisie używane są pliki „cookies”.Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę. Ułatwiają one rozpoznanie indywidualnych preferencji użytkownika związanych z funkcjonalnością urządzenia i wyświetlają stronę dopasowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika witryny. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Informacje jakie przechowywane są za pomocą tzw. ciasteczek to zazwyczaj:

• nazwa witryny internetowej,

• okres życia ciasteczka, czyli czas przechowywania go w urządzeniu użytkownika,

• przypadkowo wygenerowany numer identyfikacji przeglądarki, która wykorzystywana jest do przeglądania strony internetowej.

12. Informacje mogą być zapisywane zarówno przez Administratora (first-party cookies), jak również przez podmioty trzecie, świadczące usługi dla Administratora (third-party cookies).

13. Pliki „cookies” oraz inne narzędzia wykorzystywane są w celu umożliwienia wysłania zgłoszenia, utrzymania sesji oraz monitorowania odwiedzin stron internetowych.

14. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików „cookies” w swojej przeglądarce. Wyłączenie ich obsługi może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów przetwarzania danych przez Administratora, a tym samym może uniemożliwić realizację usług lub zobowiązań wobec Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

16. Wszelkie przypadki naruszenia zasad bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.