Kapłani aktualnie posługujący w naszej parafii:
(więcej informacji po najechaniu na zdjęcie

Proboszcz

ks. dr Tomasz Gorczyński

"Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham""

Wyświęcony: 1992
Na parafii: od 2015

Opiekun:
Komunii Małżeństw
Akcji Katolickiej

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Kontakt

Wikariusz

ks. dr Tomasz Karpeta

"Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham""

Wyświęcony: 2009
Na parafii: od 2017

Opiekun:
Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych
Kręgu biblijnego

Sędzia i audytor w Sądzie Kurialnym

Nauczyciel w Techinkum XX

Kontakt

Wikariusz

ks. Wojciech Pastwa

"Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham""

Wyświęcony: 1998
Na parafii: od 2020

Opiekun:
Oazy Młodzieżowej
Liturgicznej Służby Ołtarza
Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Nauczyciel w SP 33

Kontakt

Wikariusz

ks. Marcin Gajzler

"Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham""

Wyświęcony: 2015
Na parafii: od 2019

Opiekun:
Domowego Kościoła
Oazy Dzieci Bożych
Scholii Parafialnej
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Nauczyciel SP 33

Kontakt

Pomoc duszp.

ks. Waldemar Niemiec

"Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham""

Wyświęcony: 1991
Na parafii: od 2019

Opiekun:
Apostolstwa Dobrej Śmierci

Nauczyciel w XXX

Kontakt

Kapłani pochodzący z naszej parafii: