.

W 1924 roku na terenie Leszczyn poświęcił wybudowaną kaplicę kardynał Adam Sapieha metropolita krakowski.

Erygowanie parafii nastąpiło w listopadzie 1946 roku co stanowiło impuls do prac nad rozbudową kaplicy. Rozpoczął ją pierwszy administrator nowej parafii ksiądz Józef Kolber.

Dzięki jego staraniom świątynia została poszerzona a w jej wnętrzu pojawiły się nowe ołtarze i organy.

Wysiłki księdza Józefa Kolbera kontynuował od 1962 roku kolejny administrator parafii ksiądz Stanisław Kościelny, który przeprowadził szereg prac wzbogacających wnętrze świątyni i jej otoczenia.

We wspólnocie skupiającej się wokół kaplicy ważne miejsce zajmowały siostry serafitki podejmujące pracę od 1917 roku, była to opieka nad kaplicą oraz dziećmi w prowadzonej w sąsiedztwie ochronce.

Z biegiem lat poszerzona kaplica stała się jednak za mała wobec potrzeb rozwijającej się parafii.

Dzieło budowy nowego kościoła rozpoczął pierwszy proboszcz parafii Chrystusa Króla ksiądz prałat Henryk Noworyta, przejmując duszpasterskie przewodnictwo wśród wiernych w Leszczynach w 1970 roku. Do pierwszych jego zadań należało wzniesienie nowej plebani w pobliżu kościoła. Wiele lat trwały starania o uzyskanie zezwolenia władz na rozbudowę samego kościoła.

W 1982 roku rozpoczęto pracę wzniesienia nowej Świątyni – w miejscu dotychczasowej kaplicy. Wykonywano etapami, burząc stare ściany i stawiając mury nowego kościoła, kaplicy i salek katechetycznych.


Nowy kościół poświęcił w 1990 roku kardynał Franciszek Macharski a w 1992 roku konsekrował bp Tadeusz Rakoczy – jako nowy biskup diecezji bielsko-żywieckiej.

W 2000 roku zmarł ksiądz Henryk Noworyta – budowniczy tej Świątyni – urząd proboszcza objął ksiądz kanonik Józef Jasek.

Obecnie administratorem parafii jest ksiądz Tomasz Gorczyński.

.