Chrzest

 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
 • *zgoda na chrzest dziecka poza parafią (jeżeli rodzice mieszkają na terenie innej parafii)

Sakramentu chrztu świętego udzielamy 4. niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 11:30.
Nauka przedchrzcielna odbywa się w 2. i 4. piątek miesiąca po wieczornej Mszy świętej w salkach nad zakrystią.


Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu świętego dziecka (jeżeli nie było ochrzczone w naszej parafii)Bierzmowanie

 • metryka chrztu świętego kandydata (jeżeli nie był/a ochrzczony/a w naszej parafii)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

mm


Małżeństwo

 • aktualne metryki chrztu (z datą do 3 miesięcy wstecz)
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwo katechizacji
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka
 • *zgoda na ślub z parafii zamieszkania (jeżeli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii)
Protokoły przedślubne spisywane są nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
.


Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) – jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu – wystawia je kapelan szpitala
 • *zezwolenie na pogrzeb poza parafią (jeżeli zmarły/a mieszkał na terenie innej parafii)