Kandydaci mający zamiar wstąpić na etap propedeutyczny Krakowskiego Seminarium Duchownego w roku akademickim 2022/23 winni osobiście zgłosić się na rozmowę z Księdzem Biskupem w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7 i złożyć następujące dokumenty:
 • Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK
 • Własnoręcznie piórem napisany życiorys
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 • Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 • Opinia Księdza Proboszcza
 • Opinia nauczyciela religii/katechety
 • Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 • Fotografia (1 szt., format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem)
Termin lipcowy (dokumenty należy dostarczyć do 7 lipca):
 • 8 lipca 2022 r. w godz. 9.00 – 13.00 (Kuria w Bielsku-Białej) – rozmowa z Księdzem Wicerektorem.
 • 9 lipca 2022 godz. 10.00 (Kraków, Podzamcze 8) – rekrutacja w Seminarium
Termin wrześniowy (dokumenty należy dostarczyć do 8 września):
 • 9 września 2022 r. w godz. 9.00 – 13.00 (Kuria w Bielsku-Białej) – rozmowa z Księdzem Wicerektorem.
 • 12 września 2022 godz. 10.00 (Kraków, Podzamcze 8) – rekrutacja w Seminarium
Program rekrutacji w Seminarium przewiduje:
 • test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 • test sprawności psychologicznej
 • rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o podane poniżej tezy
 • ostateczna decyzja przyjęcia na etap propedeutyczny.
Obowiązuje strój galowy.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie Seminarium:
https://seminarium-krakow.pl/powolanie/rekrutacja/