IV Niedziela Wielkiego Postu

27 marca 2022

Nawrócenie, to proces który trwa przez całe życie. W nawróceniu Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie zawsze czyni ku nam pierwszy krok. Jego wola jest wolą pojednania, Jego miłosierdzie leży u podstaw działań człowieka, który chce na nowo wrócić do Boga i być z Nim. Każda Eucharystia jest to spotkanie człowieka z miłosiernym Ojcem, który ofiaruje swojego Syna – Jezusa Chrystusa na ofiarę Krzyża za nasze grzechy i całego świata. Jezus umiera po to, abyśmy my mogli narodzić się do życia, życia z Bogiem Ojcem w Królestwie Niebieskim.

1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy troszczą się byśmy w naszym Kościele czuli się bezpiecznie, zachowując dystans oraz zasłaniając usta i nos.

2. Obchodzimy dziś Niedzielę Radości. W ramach rozpoczynających się rekolekcji dla dzieci Oaza Dzieci Bożych będzie chciała podzielić się po Mszy Świętej kawałkiem ciasta i uśmiechu! Zachęcamy do wsparcia najmłodszych w ich planach i działaniach!

3. Grekokatolicka Cerkiew zaprasza wiernych tego obrządku, na Boską Liturgię w języku ukraińskim, która odprawiana jest w każdą niedzielę o 9:30 w dolnej kaplicy naszego kościoła. Dzisiaj o godz. o godz. 17.00 Gorzkie Żale.

4. W poniedziałek rozpoczynają się rekolekcje parafialne dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy od poniedziałku do środy na godz. 15.00 klasy 7 i 8, godz. 16.00 klasy 4,5 i 6, a na godz. 17.00 klasy 1,2,3 (prosimy o opiekę dorosłych). Rekolekcje prowadzi ks. Grzegorz Piekiełko. Prosimy rodziców o pomoc dzieciom i młodzieży w zaplanowaniu tego czasu i umożliwienie im dobrego wykorzystania tych dni.

5. W czwartek po wieczornej Mszy św. adoracja o świętość naszych rodzin.

6. W piątek o godz. 16.30 Droga Krzyżowa dla dzieci. Na piątek na wspólną modlitwę zaprasza Apostolstwo Dobrej Śmierci. W programie: o 17.15 Koronka do 7 boleści NMP, o 18.00 Msza św., po niej Droga Krzyżowa, a następnie spotkanie członków stowarzyszenia i sympatyków.

7. Okazja do spowiedzi w środę, czwartek i piątek o godz. 17.00.

8. Odwiedziny chorych w piątek i sobotę od godz. 8.00. Adresy prosimy podawać w zakrystii.

9. W sobotę o godz. 7.00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. O godz. 17.00 spotkanie Róż Różańcowych Kobiet i Mężczyzn.

10. W zakrystii można nabyć paschaliki i baranki na stół wielkanocny.

11. Przy wyjściu z kościoła wystawiona jest skarbona na kwiaty do Bożego Grobu.

12. Prosimy o potwierdzanie rezerwacji Mszy św. na miesiąc kwiecień.

13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i naszej gazetki.