Rekolekcje w całości poświęcone zostaną tematyce rodzinnej w bardzo różnych aspektach.
Głównym przesłaniem jest ukazanie największej wartości jaką jest budowanie życia osobistego i rodzinnego
na najtrwalszym i najpewniejszym fundamencie codziennej więzi z Panem Bogiem.

Sobota
19 marca

18.00
Msza św. z nauką ogólną

Niedziela
20 marca
Msze św. z nauką ogólną:

„Można mieć serce czyste,

ale może to być serce puste.

Ja chciałabym mieć serce pełne dobra i miłości…”

Ania lat 8

6.00
Msza św. z nauką ogólną

7.30

Msza św. z nauką ogólną

9.00
Msza św. z nauką ogólną

10.15
Msza św. z nauką ogólną

11.30

Msza św. z nauką ogólną

18.00
Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek
21 marca
Msze św. z nauką ogólną:

„Należy w sposób dyskretny i skuteczny
towarzyszyć rodzącemu się życiu,
otaczając szczególną opieką te matki,
które nie boją się wydać na świat dziecko
i wychować je bez udziału ojca”.
św. Jan Paweł II, EV 87

8.00
Msza z nauką ogólną

18.00
Msza z nauką ogólną
19.00
Nauka stanowa dla rodziców,
(mile widziani również narzeczeni):
Jak budować więź dziecka z rodzicami i Panem Bogiem?

Wtorek
22 marca
Msze św. z nauką ogólną

„Gdzie nie będzie szacunku dla poczętego

życia, tam będzie zanikał szacunek

dla człowieka starego i umierającego”.
św. Jan Paweł II

8.00
Msza św. z nauką ogólną

10.00
Msza Św. dla chorych

18.00
Msza z nauką ogólną

Środa
23 marca

Msze św. z nauką ogólną:
Dom rodzinny Wieczernikiem.

Eucharystia siłą i mocą do dobrego życia.

8.00
Msza z nauką ogólną

18.00
Msza z nauką ogólną

Kolekta w tym dniu przeznaczona na rozbudowę
Domu Matki i Dziecka w Opolu