Siódma Niedziela Zwykła

20 lutego 2022

Liturgia zaprasza nas do refleksji na temat znaczenia prawa Bożego w naszym życiu. Na ile znamy to prawo i na ile się nim kierujemy w naszych wyborach? Niech modlitwa i udział w sakramentach umacnia nas w życiu według zasad, które w swoim Miłosierdziu Bóg nam podarował w swoim Prawie.

1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy troszczą się byśmy w naszym Kościele czuli się bezpiecznie, zachowując dystans oraz zasłaniając usta i nos. Dzisiaj o 17.30 nieszpory niedzielne

2. We wtorek święto Katedry św. Piotra.

3. W środę wspomnienie św. Polikarpa biskupa i męczennika. O godzinie 18.00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. Ksiądz Biskup ogólnodiecezjalnym dekretem postanowił o zakończeniu kadencji Parafialnych Rad Duszpasterskich których działalność została zawieszona w czasie trwania pandemii.

Ksiądz Biskup wszystkim zaangażowanym w działalność dotychczasowych Parafialnych Rad Duszpasterskich udziela błogosławieństwa i dziękuje za pracę na rzecz parafii oraz za codzienną pomoc okazywaną duszpasterzom. Do tych podziękowań Księdza Biskupa dołączamy podziękowania ze strony poprzedniego Księdza Proboszcza Księdza Józefa Jaska oraz od obecnych duszpasterzy. Dziękujemy za wsparcie, radę i życzliwość okazywane, ze względu na pandemię, w sposób niesformalizowany ale wypływający z autentycznej troski o dobro parafii.

Równocześnie Ksiądz Biskup postanowił, że do dnia 13 marca 2022 roku należy przeprowadzić wybory i ukonstytuować Parafialną Radę Duszpasterską w nowym składzie.

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Prosimy o zgłaszanie, do 3 marca, kandydatów na członków rady. Członkiem Rady może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

Nazwiska kandydatów winny być przekazywane w zakrystii lub kancelarii w zaklejonej kopercie adresowanej do księdza proboszcza wraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury.

5. Prosimy o potwierdzenie rezerwacji Mszy świętych zamówionych na marzec.

6. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego, prasy katolickiej i naszej gazetki parafialnej.

7. Na piątek na Mszę św. zapraszamy członków i sympatyków Apostolstwa Dobrej Śmierci. Program spotkania: o 17.30 Koronka do 7 boleści NMP, o 18.00 Msza św., po niej Droga Krzyżowa, a później spotkanie członków Stowarzyszenia.