W naszej parafii rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane popularnie Apostolstwem Dobrej Śmierci. 23 stycznia na Mszach świętych gościliśmy Krajowego Dyrektora ks. Grzegorza Górnika i Diecezjalną Zelatorkę p. Lidię Wajdzik, którzy przybliżali nam cele i zasady funkcjonowania tego Stowarzyszenia. W tym dniu zapisało się do naszej wspólnoty 130 osób. Kapłanem opiekującym się grupą został ks. Waldemar Niemiec, a pierwszą zelatorką p. Władysława Bojarska.

Do istniejącej wspólnoty może dołączyć każdy, w każdym czasie.
Zapraszamy serdecznie do włączenia się do działalności Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie modlitw, zarówno członków jak i inne chętne osoby.

Poniżej kilka informacji dotyczące Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci.

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Kim jesteśmy?

Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie…

Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko…

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Dla każdej i dla każdego…

ADS jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo – książeczkę.

Nie ma żadnych zobowiązań odnośnie ćwiczeń, modlitw czy opłat. Zachęca się do codziennego rachunku sumienia, a także udziału w dniach skupienia i rekolekcjach organizowanych w wielu regionach Polski.

Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,

2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Święty Józefie – módl się za nami”,

3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.

Można najpierw przystąpić do 1. stopnia , a potem samemu już – jako dodatkowe, duchowe zobowiązanie – przejść na stopień 2. lub 3.
(Gdyby czasem zapomniało się o modlitwie, nie trzeba się z tego spowiadać, gdyż nie są to zobowiązania podjęte pod karą grzechu śmiertelnego.)

Grupy Apostolstwa żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa, mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw, uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych każdego dnia Mszach św. w ich intencji.

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydaje także informacyjny biuletyn „Nadzieja i Życie”, w którym czytelnicy dzielą się doświadczeniem uzyskanych łask dla swoich bliskich, a także przemiany ich serca, zwłaszcza w ostatnich godzinach życia. Liczne świadectwa i listy potwierdzają, jak wielu odchodziło z tego świata pojednanych z Bogiem, pełnych pogodnej nadziei.

Członkowie oraz zelatorzy ADS mogą korzystać z odpustów, po wypełnieniu odpowiednich praktyk pobożnych.

Historia Stowarzyszenia ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej

Kult ten ma swoje główne źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: „A Twoją duszę przeniknie miecz” (Łk 2,35). Szczytowym momentem boleści Maryi jest Jej obecność pod Krzyżem Chrystusa, Jej Syna (por. J 19, 25-27).

Należący do Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w intencji członków, zarówno żyjących jak i zmarłych, a także angażują się w różne akcje apostolskie na terenie swojej parafii. Obecnie Apostolstwo liczy ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów.

Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. Nowe wspólnoty powstają w Europie i Ameryce. Apostolstwo wydaje biuletyn – kwartalnik dla stowarzyszonych „Nadzieja i Życie” (w rocznym abonamencie).

Trzy cele ADS

 • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
 • oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Patronowie ADS

 • o Matka Boża Bolesna
 • o Święty Józef
 • o Święty Michał Archanioł
 • o Święta Teresa z Lisieux

ABC Apostolstwa Dobrej Śmierci

Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci starają się w swoim codziennym życiu:

I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko:

 • Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą
 • Zachowywać wiernie jego przykazania
 • Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki
 • Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy św.
 • Korzystać często ze spowiedzi i Komunii św.
 • Rozważać cierpienia Jezusa i Matki Bożej
 • Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty
 • Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka
 • Dziękować za wszystko Panu Bogu
 • Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia

II. Czcić i kochać Matkę Bożą:

 • Często do Niej się zwracać w ciągu dnia
 • Obchodzić uroczyście Jej święta
 • Naśladować Jej cnoty w swoim życiu
 • Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu
 • Nawiedzać w miarę możliwości, Jej sanktuaria
 • Oddać się Jej całkowicie

III. Kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci:

 • Troszczyć się o ich zbawienie
 • Przychodzić im z pomocą duchową i materialną
 • Nieść pociechę samotnym, chorym i opuszczonym
 • Modlić się o nawrócenie grzeszników
 • Polecać Bogu w modlitwach dusze w czyśćcu
 • Zamawiać Msze św. o szczęśliwą śmierć, tak za siebie jak i bliźnich
 • Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii
 • Świecić dla wszystkich dobrym przykładem

IV. Polecać Bogu i Matce Najświętszej:

 • Kościół święty i Ojca Świętego
 • Ojczyznę i Kościół w Polsce
 • Duszpasterzy i misjonarzy
 • Rodziny, młodzież i dzieci
 • Ludzi nieszczęśliwych, narkomanów i alkoholików
 • Krucjatę w obronie poczętych dzieci

Gdy więc poważnie traktujesz swoją wiarę
Gdy według niej układasz swoje życie
Gdy o tym świadczysz słowem i życiem każdego dnia
Możesz wtedy liczyć na Boże Miłosierdzie
Możesz wtedy liczyć na pomoc Matki Bożej
Możesz wtedy oczekiwać łaski szczęśliwej śmierci
Możesz wtedy z radością oczekiwać Królestwa Bożego