8 – 14 marca 2021 roku


Dzień powszedni

6.30 + Jadwiga Pieczora

7.00 1) + Tadeusz Wróbel w 3 r.
2) + Stanisław i 10 r.
3) + Dawid Szklarczyk

18.00 1) + Józef i Maria Rokowski
2) + Gertruda Gąsior, dzieci: Krzysztof, Andrzej i Inga

Dzień powszedni

6.30 + Gustaw Gąstała

7.00 1) + dusze w czyśćcu
2) + Antoni i Władysława Chowaniak
3) + Helena Klimczak

18.00 1) + Jan Stanclik
2) + Franciszek, Anna, Jan i Stanisław Bury, rodzice

Dzień powszedni

6.30 + Daniel Telej

7.00 1) + Ludmiła Anczakowska
2) + Stanisław Dobrowolski w 17 r.

18.00 1) + Tadeusz Wykręt w 1 r.
2) + Jan Pszczółka

Dzień powszedni

6.30 + Cecylia Mika w 7 r., Paulina Krupa

7.00 1) + Lech Witkowski w 1 r.
2) + Mirosława Bacańska

18.00 + Józefa Janiszewska w 16 r., m. Kazimierz, s. Czesław, rodzice

Dzień powszedni

6.30 + Edyta Hola

7.00 1) + Irena Arkulary w 1 r.
2) + Tomasz Janosz w 7 r.
3) + Barbara Ducinowska

18.00 + Edward Paluch w 9 r., ż. Władysława

Dzień powszedni

6.30 + Stefania Bąk w 30 r.

7.00 1) – w int. Piotr w 35 r. ur.
2) – w pewnej intencji
3) + + Dawid Szklarczyk

18.00 + J. Chęciński w 1 r.

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

6.00 + Marian Sobczyk w 30 r.

7.30 + Władysław, Zofia, Kazimierz, Ludwik, Jerzy i Wanda

9.00 1) + Stanisław Małysiak w 15 r.
2) + Stanisław i Stanisław Krawiec

10.15 1) – w int. Stefan Ociński w 90 r. ur.
2) + ks. Bronisław Bułka w 10 r.

11.30 + Danuta Klisz w 4 r.

18.00 – w int. Zofia w 70 r. ur.