Z powodu epidemii nie będzie w tym roku organizowana tradycyjna wizyta kolędowa. Zapraszamy za to mieszkańców poszczególnych rejonów na wspólną modlitwę o błogosławieństwo i opiekę Bożą na cały rozpoczynający się rok podczas Mszy świętych wieczornych. Na zakończenie Mszy świętej będzie odmówiona specjalna modlitwa błogosławieństwa oraz będą rozdawane poświęcone kadzidło i kreda służąca do naznaczenia drzwi mieszkań.

Zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 18.00

4.01 – przy ul. Akademii Umiejętności, Barskiej, Zygmunta III Wazy, Skromnej

5.01 – przy ul. Jutrzenki, Złotych Kłosów

7.01 lub 8.01 – przy ul. Łagodnej (w zależności, który dzień bardziej komuś odpowiada) .

9.01 – przy ul. Żywieckiej, Niemcewicza, Prusa, Sielskiej, Koszykowej, Letniej, Kółko

11.01 – przy ul. Krasickiego, Majowej, Płaskiej, Brackiej

12.01 – przy ul. Gałczyńskiego, Majakowskiego

13.01 – przy ul. Osadniczej, Wiejskiej, Beskidzkiej, Pod Stokiem, Nowej, Turystycznej, Górskiej, Żubrów, Morskiej, Dobrej, Góralskiej

14.01 – przy ul. Leszczyńskiej, Piaskowej, Orzechowej, Dunikowskiego, Poniatowskiego, Pięknej, Kasprowicza

15.01 – mieszkańców ulic Łęgowa, Kukułek, Bolesława Śmiałego, Wczasowa, Chmurna, Basztowa, Dojazdowa, Żurawia, Źródlana, Ukryta

16.01 – wszystkich, którzy nie mogli przyjść we wcześniejszym terminie