Informacje o XXIX Pieszej Pielgrzymce diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę

Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID 19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 roku, tradycyjna piesza pielgrzymka zostaje zamieniona na pielgrzymkę w formie mieszanej: w trasie, w miejscach kultu religijnego naszej diecezji, w domach.

Poszczególne punkty planu pielgrzymki będą transmitowane online przez media społecznościowe oraz przez radio diecezjalne Anioł Beskidów. Zachęcamy przede wszystkim do bezpośredniego uczestnictwa w nabożeństwach w wyznaczonych kościołach i przy krzyżach. Prosimy przy tym o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Szczególnie zapraszamy do udziału w Mszy Świętej rozpoczynającej pielgrzymowanie w Hałcnowie oraz w Drodze Krzyżowej i Mszy Św. na zakończenie pielgrzymki na Jasnej Górze. Zachęcamy do codziennego uczestnictwa w Mszy Świętej w swoich parafiach.

Pełny plan pielgrzymki: https://pielgrzymka.bielsko.pl/pielgrzymka-2020/

Pierwszy dzień: https://pielgrzymka.bielsko.pl/6-08-dolacz-do-wspolnego-pielgrzymowania/