26 lipca – 2 sierpnia 2020 roku


Dzień powszedni

7.00 + Teresa Kubow z mężem

18.30 + z rodziny Bestwina, Damek, Pawlic

Dzień powszedni

7.00 + Bronisław Madura

18.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę dla Dominika w 8 rocz. urodzin

Wspomnienie św. Marty

7.00 + z rodziny Firlejów, Tomeckich, + Rozalia, Wiktor, Teresa

18.30 + Franciszek Kościelny w 32 rocz. śm.

Dzień powszedni

7.00 +  Tadeusz i Hildegarda oraz + rodzice

18.30 + Leszek w 5 rocz. śm.

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

7.00 + Józef Pietyra w 15 rocz. śm.

18.30 O Boże błog., zdrowie i miłość dla Szymona i Mai oraz ich rodziców

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

7.00 1)
2) O Boże błog., potrzebne łaski dla Szymona i Izabeli

18.30 + Józef i Czesława Drozd

Osiemnasta Niedziela zwykła

6.00 + Jan Krzak

7.30 Za Parafian

9.00 + Małgorzata i Jan Piątek

10.15 – O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Mariana Sęk w 70 rocz. ur.

11.30 Roczki: Jan Szemraj

19.00 + Julia, Rudolf i Eugeniusz Kościelny