Transmisja Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej z naszego kościoła
Wielki Czwartek
9 kwietnia 2020