Upamiętniając dzień śmierci naszego świętego Papieża zjednoczmy się na wspólnej modlitwie jako parafia!

Dziękując za dar życia papieża Polaka, polecajmy przez jego wstawiennictwo szczególnie nasze rodziny, bliskich, krewnych wypraszając potrzebne łaski, dar zdrowia, pokoju i jedności, a także ochronę i szybki koniec panującej epidemii.

Tekst litanii oraz inne modlitwy: http://www.sanktuariumjp2.pl/niezbednik

Łączmy się wspólnie na modlitwie!

My jako kapłani będziemy wspólnie zawierzać całą parafię w kościele!

Błogosławimy na cały ten czas +