Drodzy parafianie!

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz ograniczeniem w którym:

„(…) W mszy lub innym obrzędzie religijnym (…) na danym terenie lub w danym obiekcie może znajdować się, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 osób (wyłączając z tego osoby sprawujące posługę).”

W Eucharystii będą mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję (przy zachowaniu maksymalnego limitu 5 osób).
Wejście do kościoła będzie od strony zakrystii.

Dodatkowo od dnia 25 marca (środa) nie będzie udzielana w kościele Komunia Święta we wcześniej podanych godzinach.

Tym mocniej zachęcamy do łączenia się w modlitwie poprzez radio, telewizję oraz transmisje internetowe oraz pozostania w domach.

Polecamy Was w modlitwie i sami o nią prosimy!

+ Wasi duszpasterze