Modlitwa o zaprzestanie
rozpowszechniania się pandemii koronawirusa

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom,
do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
Czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko, módl się za nami
Święty Rochu, módl się za nami
Święta Rozalio, módl się za nami
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami

Śpiew Suplikacji:

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.

My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

Zachęcamy również do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz innymi formami modlitwy wspólnotowej.